تولید افزودنیهای خوراک دام به روش دارورسانی به بافت هدف

خلاصه طرح

امروزه با توجه به افزایش جمعیت و محدودیت منابع طبیعی، متخصصین حوزه ژنتیک و اصلاح نژاد و تغذیه دام تمرکز خود را بر افزایش بازدهی
پرورش دام، طیور و آبزیان گذاشتهاند، به صورتی که جوجه یکروزه در مدت زمان 50 روز به وزن 3 کیلوگرم میرسد و گاو شیرده روزانه تا 70
کیلوگرم شیر تولید میکند. همچنین با توجه به اینکه مصرف خوراک حدود 70 درصد از هزینه های پرورش را شامل میشود، هرگونه بهبود در
قابلیت هضم و دسترسی خوراک موجب افزایش بازده اقتصادی مزارع پرورش دام، طیور و آبزیان میگردد.
این شرکت با توجه به دانش فنی اعضاء و تجربه عملی حضور در بازار به عنوان مشاور، از طریق اطلاع از نیازهای بازار اقدام به تولید محصول در
راستای حل چالشهای پرورشی نموده است. همچنین این محصولات در آینده رقابت میان انسان و دام را در رابطه با مصرف نهاده ها به ویژه
منابع پروتئینی که چالش بزرگی در آینده خواهد بود، کاهش میدهد.
علاوه بر این با توجه به شرایط سیاسی و اقتصادی میهمانان، با انجام این نوع پروژه ها وابستگی ما به کشورهای دارای این تکنولوژی نیز کاهش
مییابد و حتی صادرات آنها به کشورهای همسایه و حاشیه خلیج فارس دور از دسترس نیست.

وضعیت عرضه

-

وضعیت تقاضا

-

وضعیت فروش

فروش انبوه

وضعیت وجود بازار

بالفعل داخلی و بالفعل خارجی

وضعیت فروش محصول

-

قرارداد فروش

بله

شرح قرارداد

-

مزیت رقابتی

-1 کیفیت بالا و رقابت با محصولات خارجی -2 قیمت تمام شده پایین تر -3 دسترسی بالای مشتری به تولید کننده -4 تداوم تأمین نسبت به محصوالت وارداتی -5تولید داخلی

شرکت دانش‌بنیان

بله

فناوری

Low-Tech

سرمایه

-

هزینه جاری

-

هزینه ساخت

-

مدل پیشنهادی

کمتر از 50 میلیارد ریال تسهیالت بیشتر از 50 میلیارد ریال شراکت در ساخت و راه اندازی کارخانه

بازگشت سرمایه

-

درصد سود

-

نام نوآور

شاهپور خیرآبادی

منحصربه‌فردی

Low-Tech

نام شرکت

ساینا دام افرند پارسیان

مزیت رقابتی

-1 کیفیت بالا و رقابت با محصولات خارجی -2 قیمت تمام شده پایین تر -3 دسترسی بالای مشتری به تولید کننده -4 تداوم تأمین نسبت به محصوالت وارداتی -5تولید داخلی

حوزه فعالیت

دامپروری

وضعیت بازار

بالفعل داخلی و بالفعل خارجی

دانش‌بنیان

بله

نحوه فروش

-

حمایت از طرح