تا ثریا در کرمان

رضا خواجه‌حسنی  نماینده هلدینگ پیشگامان پیرامون رویداد تاثریا اظهار کرد: رویداد ملی “تا ثریا” روز اول مهرماه برای نخستین بار در استان کرمان برگزار می شود و کرمان چهارمین استان برگزارکننده این رویداد است و قرار است تا پایان امسال استان های دیگر کشور نیز این رویداد ملی را برگزار کنند.

وی در ادامه با بیان اینکه مشکل اصلی کشور اقتصاد است، افزود: مسئله اصلی در این حوزه تولید است و برای رشد اقتصادی باید به سمت تولید ملی برویم و قطعا تولید دانش بنیان موثرتر و کارآمدتر است. خواجه حسنی بیان کرد: هدف برگزاری رویداد ملی “تا ثریا” برنامه برای سرمایه گذاری مسئله محور در راستای رشد تولید و ارتقاء اقتصاد دانش بنیان از طریق بسیج تمام ظرفیت هاست.

معاون سپاه ثارالله استان کرمان گفت: ظرفیت های استان کرمان، زیست بوم علم و فناوری و نوآوری استان است و مجموعه های ختلفی در این زمینه در حال فعالیت هستند و اگر در این رویداد همه ظرفیت را بسیج کنیم می توانیم به هدف رویداد برسیم.

وی با اشاره به اینکه رویداد ملی “تا ثریا” در دو بخش اجرا می شود، افزود: بخش نخست سرمایه گذاری بر روی طرح های برتر فناوری و بخش دوم ارائه نیازهای فناورانه اولویت دار استان کرمان است.

خواجه حسنی تصریح کرد: ۶۰ طرح به دبیرخانه ارسال و در نهایت ۱۰ طرح به رویداد راه یافت که در روز اول مهرماه در دانشگاه تحصیلات تکمیلی(هایتک) کرمان ارائه می شود.

معاون علمی و فناوری سپاه ثارالله استان کرمان با اشاره به اینکه ۱۱۵ فناور در رویداد ملی “تا ثریا” فعالیت می کنند، افزود: چالش آوران، حل کنندگان مسائل و خدمات دهندگان و سرمایه گذاران سه ضلعی هستند که همه آنها را در این رویداد گرد هم می آوریم.

وی با اشاره به اینکه اولین چالش استان کرمان ضعف هم افزایی و تعامل اعضای زیست بوم فناوری استان است، گفت: ضعف در مدیریت تکنولوژی در استان مشهود است. ضمن اینکه عدم تمرکز ظرفیت های دانشی و نخبگانی کشور برای حل مسائل اولویت دار از دیگر چالش هاست.

خواجه حسنی در پایان اظهار کرد: رویداد ملی “تا ثریا” از ساعت ۷ تا ۱۸ روز اول مهرماه در دانشگاه هایتک کرمان(ماهان) برگزار می شود و ۴۰ مشارکت کننده از استان کرمان در مجموع در این رویداد داریم.