ارائه راهکارهای شخصي سازی آموزش و پلتفرم های یادگیری متناسب با شخصیت و ویژگيهای فردی

یکي از مسائل مهم در نظام تعليم و تربيت، آموزشي است كه متناسب با علاقمنديها، توانایيها و ویژگيهاي شخصيتي هر فرد باشد. هر دانش آموز مسيرهاي ارتباطي و شيوه هاي یادگيري متفاوتي خواهند داشت. برخي از دانش آموزان باتصویر و انيميشن ارتباط بهتري برقرار ميكنند و بهتر یاد ميگيرند. برخي با نمودار و شاخه بندي مطالب، برخي با بازي
و تفریح ، برخي با خوب گوش كردن و برخي هم … .

اهمیت و ضرورت موضوع

در واقع مسئله اصلي بهره گيري از هوش مصنوعي جهت شخصي سازي آموزش براي دانش آموزان با ویژگيهاي شخصيتي متفاوت است.

شرح کلی مسئله

دبيري كه با یک روش به چند ده دانش آموز در كلاس درس تدریس مينماید قاعدتا سطح فراگيري تمامي آنان راپوشش نخواهد داد. از نگاهي دیگر باید گفت اگر دبير شيوه تدریس براي هر دانش آموز را نيز بلد باشد این واقعيت وجود دارد كه زمان به وي اجازه عملياتي نمودن كامل آن را نخواهد داد، لذا وجود یک ابزار ماشيني با هوش مصنوعي لازم است تا این مهم را جامه عمل بپوشاند و اجرایي نماید. لازم به ذكر است كه یکي از اركان مهم در پياده سازي این مهم، وجود آزمونهاي قوي و معتبر در شخصيت شناسي است .

هدف اصلی

افزایش بهره وري در یادگيري دانش آموزان به كمک شناخت شخصيت آ نها

اهداف فرعی

آسان كردن فرآیند آموزش ارائه رو شهاي تدریس متناسب با شخصيت هر فرد به دبيران

پیشینه مسئله و مفاهیم علمی مرتبط با مسئله

آنالیز عملکرد

– مدل كسب وكار واضح و پایدار باشد. – اطلاعات بازار ارائه هدف ارائه شده باشد . – مدل آزمایشي از ایده ، اجرا شده باشد – توانایي درآمدزایي بررسي شده باشد. – ارتباطات مدل كسبوكار با اسناد استراتژیک آ.پ و انتظارات ذینفعان تشریح شده باشد. – آمار و تعداد مشتریان بالفعل/بالقوه شفاف و مستند بيان شده باشد. – بنيانگذاران و كاركنان كليدي معرفي شده باشند . – سابقه دستاوردها، افتخارات و سرمایه گذاريهاي پيشين بيان شده باشد.

تجزیه و تحلیل علل ریشه‌ای

حوزه تخصصی مسئله

فناوری اطلاعات

حوزه کاربرد مسئله

سایر

راه حل های ممکن در ارائه پاسخ

– مسئله به درستي درک شده باشد . – راهکار حل مسئله به طور واضح ارائه شود. – استراتژي تغيير/تحول در طرح ارائه شده بيان گردد. – دلایل منحصر به فرد بودن راهکار بيان شده باشد – اندازه ، ارزش و پتانسيل بازار هدف و سرعت رشد ایده بررسي شده باشد . – نقشهراه، و اهداف كوتاهمدت و بلندمدت طرح ، ارائه شود. – تعداد و مشخصات منابع انساني مورد نياز تشریح شود. – سرمایه مورد نياز و محل مصرف آن بيان گردد.

راه حل هایی که دارای جذابیت نمی باشند

ویژگی ها و خروجی هایی را که فناوری مورد درخواست می بایست داشته باشد

از بعد اقتصادی و مالی رفع مساله، تا چه میزان هزینه ای مقرون به صرفه تلقی خواهد شد و حاضرید برای آن هزینه کنید؟

نوع همکاری مطلوب شما با ارائه دهنده راهکار

سایر

دانلود فایل پیوست

در صورتی که راه حل دارید برای حل این چالش دیدگاه خودتون بنویسید تا با شما تماس بگیریم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

+ 81 = 89

نام فایل:

اندازه فایل: