ایجاد تعامل موثر بین خانواده و مدرسه در جهت ارتقاء سطح آموزش و تربیت فرزندان

بي شک خانواده، به عنوان نهادی مقدس و بي بدیل، نخستین، مهمترین و اصلي ترین پرورشگاه و آموزشگاه فرد محسو ب مي شود و یكي از نهادهای آموزشي و پرورشي عمده جامعه است. بنابراین بیان هر گونه سخن و اندیش های درباره تربیت کودکان و نوجوانان و داشتن هر گونه انتظار ی از آنان بي توجه به نقش حیاتي خانواده، سخن و اندیشهای
نادرست قلمداد ميشود و انتظاری عبث و بیهوده است . در تعلیم و تربیت فرزندان سؤا لهای مهمي مطرح هستند که همه ما پدران و مادران، معلمان و مربیان باید صمیمانه و صادقانه به آنها بیندیشیم و پاسخ مناسب بدهیم .

اهمیت و ضرورت موضوع

هدف از بیان این مسئله ، درخواست برای ارائه هرگونه راهكار و یا ایده پیشنهادی جهت رفع نیاز های محتوایي و دسترسي آسان و برنامه ریزی شده آموزش های مرتبط با خانواده و ارتقاء نقش آن ها در تعلیم و تربیت است

شرح کلی مسئله

نیاز به آموز ش خانواده ها به خصو ص در دوره پیش از دبستان به طور مضاعف احساس ميشود. در برنامه آموز ش خانواده، توجه به نیازها، انتظارها و تأکید بر آموزش مهارتهای اساسي کودکان، توسط مادران و پدران و مربیان جایگاه ویژه ای را به خود اختصاص داده است. از این رو، با قاطعیت باید گفت که نظام آموزش و پرورش،هیچ گاه بدون آموزش خانواده ها و مشارکت خانواده ها موفق نخواهد شد. به بیان دیگر آموزش خانواده، امری واجب است؛ زیرا خانواده هایي که فرزندی در دوره پیش دبستاني دارند بیشتر به حمایتهای آموزشي، اجتماعي واقتصادی نیاز دارند و باید بیشتر در برنامه ها و فعالیتهای آموزشي، پرورشي و توانبخشي فرزندانشان مشارکت داده شوند.

هدف اصلی

طراحی سلسله مباحث تربیتي و آموزشي خانواده

اهداف فرعی

ایجاد بستر های به روز جهت ارائه مباحث تربیتي در خانواده برگزاری کارگاه های مهارت محور برای خانواده ها تهیه بسته های چند رسانه ای تربیتي آموزشي خانواده

پیشینه مسئله و مفاهیم علمی مرتبط با مسئله

ارائه هر گونه راهكار و یا محتوای آموزشي تربیتي ویژه خانواده ها . به طور مثال هر گونه راهكاری که امكان بهره برداری شخصي و ویژه توسط خانواده ها را داشته باشد و خانواده ها بتوانند فارغ از هر گونه ارتباط رسمي با معلم یا مربي مدرسه ، از این محتوا و یا دوره جهت ارتقاء سطح دانش و تعامل خود با فرزندش بهره برداری نماید.

آنالیز عملکرد

ارائه پلتفرم های آموزش و ارتقاء سطح بنیان خانواده و تعامل موثر با اولیای مدرسه در جهت تربیت فرزندان بر اساس اهداف سند تحول بنیادین. در واقع راه حل هایي که نقش کلیه اجزاء مرتبط با تربیت نسل از خانواده گرفته تا معلم ، مربي و دانش آموز در کنار یكدیگر در یک بستر تعاملي تعریف شده باشد.

تجزیه و تحلیل علل ریشه‌ای

حوزه تخصصی مسئله

فناوری اطلاعات

حوزه کاربرد مسئله

سایر

راه حل های ممکن در ارائه پاسخ

خلاقیت ، نوآوری ، تغییر و یا تحول نسبت به راه حل های موجود امكان اجرای ایده در سطح مدارس و تناسب با سازکارهای آموزش و پرورش ارتباط راهكار پیشنهادی با اهداف استراتژیك سند تحول بنیادین آ.پ سهولت در دسترسي به محتوا

راه حل هایی که دارای جذابیت نمی باشند

ویژگی ها و خروجی هایی را که فناوری مورد درخواست می بایست داشته باشد

ایده و شبیهسازی محصول/خدمت کمینه قابل ارائه محصول/ خدمت با تست پایلوت و یا میداني

از بعد اقتصادی و مالی رفع مساله، تا چه میزان هزینه ای مقرون به صرفه تلقی خواهد شد و حاضرید برای آن هزینه کنید؟

نوع همکاری مطلوب شما با ارائه دهنده راهکار

سایر

دانلود فایل پیوست

در صورتی که راه حل دارید برای حل این چالش دیدگاه خودتون بنویسید تا با شما تماس بگیریم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

× 2 = 14

نام فایل:

اندازه فایل: