تولید و ارائه بازی های آموزشی – مهارتی ديجیتال و غیر ديجیتال

يکی از فعاليتهاي لذتبخش و سازنده براي همه، به ويژه براي كودكان و نوجوانان، بازي است. ويژگیهاي هر بازی
و فايدههاي آن در رشد همه جانبهي قواي ذهنی، جسمی، شخصيتی و اجتماعی كودک باعث شده است توجه تعداد
زيادي از دست اندركاران تعليم و تربيت به چگونگی نقش آن در امر آموزش كودكان معطوف شود .

اهمیت و ضرورت موضوع

بهره برداري بهينه از اوقات فراغت دانش آموزان

شرح کلی مسئله

گاهی در فضاي مدرسه و با خلاقيت معلمين عزيز وضعيت آموزش از طريق بازي كمی مساعد تر میشود اما واقعيت اين است كه عدم برنامه ريزي و ارائه راهکار/ايده/محصول مناسب در حوزه آموزش همراه با بازي موجب شده است كه متاسفانه گرايش دانش آموزان به ساير بازي هاي رايانه اي روز به روز بيشتر شود. بازي هايی كه نه تنها به فرآيند پرورش آنها كمک نميکند بلکه مضرات بسياري را نيز به همراه خواهد داشت. در واقع مسئله اصلی توليد يا بهره گيري از بازي هاي ديجيتال و غير ديجيتال آموزشی ، متناسب با فرآيند تحصيل دانش آموزان است .

هدف اصلی

▪ توسعه مهارت هاي فردي يادگيرندگان از طريق بازي ▪ بهره گيري معلمين از بازي به عنوان يک ابزار كمک آموزشی

اهداف فرعی

▪ تعامل موثر دانش آموز با معلم خارج از فضاي آموزشی

پیشینه مسئله و مفاهیم علمی مرتبط با مسئله

آنالیز عملکرد

ارائه پلتفرم هاي بازي محور با قابليت بهره برداري فردي و گروهی ويژه مدارس و مجتمع هاي آموزشی. باتوجه به اينکه ثبت و تحليل داده ها ، مانيتورينگ رفتار يادگيرندگان و ارائه گزارش هاي تحليلی از فرآينديادگيري در حين بازي از اهميت فوق العاده اي در برنامه ريزي آموزشی مدارس و معلمين دارد لذا درسته دوم از راه حل هاي مورد نياز در خصوص ارائه پلتفرم هاي بازي داده محور است .

تجزیه و تحلیل علل ریشه‌ای

ارائه هر گونه راهکار و يا محصول بازي محور با قابليت بهر برداري داخل و خارج از فضاي آموزشی و ايجادارتباط غير مستقيم ياددهنده و يادگيرنده . در واقع نوآوري و خلق هر گونه بازي آموزشی ديجيتال و يا غيرديجيتال متناسب با يکی از عناوين و يا مباحث درسی كه قابليت اجرا در فضاي داخل و يا خارج از مدرسه امابا ابزارهاي تعاملی بين ياددهنده با يادگيرنده و يا يادگيرندگان با يکديگر را داشته باشد ، می تواند به عنوان راه حل اين مسئله مطرح گردد.

حوزه تخصصی مسئله

فناوری اطلاعات

حوزه کاربرد مسئله

سایر

راه حل های ممکن در ارائه پاسخ

راه حل هایی که دارای جذابیت نمی باشند

ویژگی ها و خروجی هایی را که فناوری مورد درخواست می بایست داشته باشد

ايده و شبيه سازي محصول/خدمت كمينه قابل ارائه MVP محصول/ خدمت با تست پايلوت و يا ميدانی

از بعد اقتصادی و مالی رفع مساله، تا چه میزان هزینه ای مقرون به صرفه تلقی خواهد شد و حاضرید برای آن هزینه کنید؟

نوع همکاری مطلوب شما با ارائه دهنده راهکار

سایر

دانلود فایل پیوست

در صورتی که راه حل دارید برای حل این چالش دیدگاه خودتون بنویسید تا با شما تماس بگیریم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

2 + 4 =

نام فایل:

اندازه فایل: