استارتاپ چیست؟

  • روابط عمومی پیشگامان
شاید تا کنون در سالهای اخیر و بخصوص در میان افراد جوان و میان سال دانشجو یا فارغ التحصیل، با عبارتی تحت عنوان “استارتاپ” مواجه شده باشید. حتما این...